Team

PRESIDENT

A.K. Saroha


General Secretary

Mayank Gupta


House Secretaries

Rahee Hardha

Yatharth Seth

Shubhi Singh

Mrityunjay Pandey

Snigdha Bhandari

Anagh Prasad

Sumit Kumar

Mayank Gupta

Yash Burad

Shouri

Bal Krishna

Devesh Jain


Maintenance Secretaries

Anand Sangwan

Sandeep Bhardwaj

Ayushi Agrawal

Ankush Thalia

Akanksha Puwar

Sanjay Pandey

Vinayak Sutar

Mayank Gupta

Sri Harshavardhan Kuchi

Varun Mustyala

Krittam

Anmol


Mess Secretaries

Bishweshwar Babu

Anirudh Modi

Varsha Seshadri

Bharat Sharma

Swapnil Agrawal

Raghav Goyal

Gaurav Dalal

Shrish Shukla

Tushar Shani

Adarsh Sapre

Abhinav Yadav

Ayusman Swain


Creative and Technical Team

Ayush Patel

Back-End Programmer
and Web Developer